تبلیغات
من وخــــــــــــــــــدا - کاش می شد که خدا اجازه ظهورت می داد

پشتیبانی